آیت الله صافی گلپایگانی و ارکان قانون اساسی
تاریخ : سه شنبه، 25 بهمن، 1390
موضوع : یادداشت 

     گزیده ای از مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی در سال 1358 در فصل نامه «بهارستان» منتشر شد. از جمله اسناد منتشره طرح پیشنهادی حضرت آیت الله صافی گلپایگانی است.


   ایشان در ابتدای این طرح با اشاره به این که  «آن چه به عنوان قانون اساسي تدوين مي‌گردد؛ بايد بر اساس اصول و ضوابط كلي و جهان بيني اسلام، و معرف نظر اسلام به حيات و سياست و اقتصاد و اجتماع و عقيده و اخلاق باشد.» ، افراد را از دخالت دادن گرایش های خود به مکاتب شرق و غرب در تدوین قانون اساسی برحذر داشتند و افزودند:


   « به عقيده مسلمانان،‌ و به گواهي تاريخ و حكومت پيغمبر اكرم (ص)و اميرالمؤمنين علی (ع) نظام اسلام يگانه نظامي است كه از هر جهت كامل و انقلابي،‌ و پيشرو و حافظ حقوق و ارزش‌هاي متعالي انسان است، نظامي است كه در آن حاكم و محكوم علي‌السواء‌ و برابرند، در آن استكبار و استعلاء‌،‌ و گردن‌كشي و برتري‌جويي و برتري‌فروشي نيست. نظام مدينه پيغمبر و كوفه علي و خانه محقر و بي‌اثاث و لباس وصله‌دار آن‌ها است. نظامي است كه روش سلمانش در استان‌داري مداين سرمشق استان‌داران و ابوذرش در موقف اعتراض و انتقاد از انحرافات حكومت رهبر آزادانديشان و معترضان است. مواد قانون اساسي اين نظام بايد معرف اين نظام و نقطه نظرهاي اسلام و استقلال نظام اسلام و امتيازات آن بر نظامات ديگر باشد.»


   سپس مهم ترین مواردی را که باید در قانون اساسی مراعات کرد، به شرح ذیل برشمردند:

 

  «1ـ چون انقلاب ملت ايران اسلامي بوده و خون‌هاي عزيزي كه نثار شد،‌ و زحمات و خسارت‌هايي كه طبقات مختلف،‌ كارگران، كشاورزان، كارمندان،‌ دانشجويان، بازاريان، فرهنگيان،‌ استاتيد،‌ طلاب،‌ وعاظ، علماء‌ و ساير طبقات متحمل شدند في سبيل‌الله، و براي نجات اسلام از خطرات،‌ توطئه‌ها و نقشه‌هاي استعمار بود بايد هدف اين انقلاب كه برقراري نظام اسلام است در اين قانون كاملاً در نظر گرفته شود، و در هر جمله و لفظ آن صدا و شعارهاي اسلامي جوانان عزيزي كه در راه اسلام شهيد شدند،

  و مضمون اعلاميه‌هاي تحرك‌بخش و نهضت‌انگيز مراجع تقليد منعكس گردد، نويسندگان و تصويب‌كنندگان قانون اساسي بايد به گوش دل‌، نداي شهيدان را بشوند كه آن‌ها و همه ملت مسلمان را ندا مي‌كنند، و به ياري اسلام و قرآن مي‌خوانند و به ما هشدار مي‌دهند كه اسلام را فراموش نكنيد، و بهايي را كه براي سركوب كردن نيروي طاغوتي، و آزادي داده‌ايد كم نشماريد، و خون‌هاي ما را محترم و گرامي بداريد،‌ و احكام قرآن را كه اين همه فدايي دارد و اين همه فدايي در راه آن جان نثار كردند كنار نگذاريد.   2ـ بايد قانون اساسي جمهوري اسلامي چنان تدوين شود كه هم پاسخ‌گوي نقطه‌هاي ضعف علمي و فرهنگي‌، و اقتصادي،‌ و سياسي كه اجتماع ما را به آن مبتلا كرده‌اند باشد،‌ و اين خلأ‌ها را پر كند، و هم از نفوذ تبليغات سوء سم‌پاشان داخلي و خارجي جلوگيري شود، و راه رخنه آن‌ها در جامعه مسلمانان، و افراد ضعيف و كم رشد و كوتاه فكر مسدود گردد.   3ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد با الهام از فرامين آزادي‌بخش اسلام چنان نوشته شود كه براي بازگشت استعمار و ديكتاتوري و خودكامگي و بشر پرستي و نيايش در برابر مجمسه‌هاي آريامهري به اسم قانون امكان نباشد و روابط آحاد ملت با مقامات بلندپايه دولت و هم‌چنين رابطه هر زيردست با مافوق خود عادي و انساني و برادرانه باشد و به استعلا و استكبار طاغوتي آلوده نگردد و اطاعت از خدا و قانون خدا همه را در يك صف قرار دهد.   4ـ چنان كه در مورد قانون اساسي مشروطه ديديم به واسطه آن كه در بين مردم جايگاه عقيدتي نداشت يا اگر داشت رژيم مزدور و پهلوي آن را از ميان برد و بي‌محتوا ساخت و از آن بدترين رژيم‌هاي استبدادي و تحميلي را به وجود آورد كه پايگاه عقيدتي و احترام در وجدان احدي از ملت نداشت بايد از اين آزمايش عبرت بگيريم و بدانيم كه اگر قانون اساسي محتوايش عقيده ملت نباشد و با عقيده مردم معارض باشد سرنوشت همان قانون اساسي مشروطه، و ديكتاتوري پهلوي‌ها را در جلو خواهيم داشت، لذا بايد براي جلوگيري از اين خطر كه دولت را از ملت جدا مي‌كند به قانون اساسي و حكومت بنياد عقيدتي بدهيم‌ و همه را پشتيبان آن قرار دهيم،


  اين كه اصرار داريم ولايت فقيه در اين قانون منعكس گردد نه براي اين است كه به افراد خاصي نظر داشته باشيم چون در اين نظام امكان نظر به افراد خاص وجود ندارد و همه و هركس مي‌تواند به اين صلاحيت دست يابد بلكه براي اين است كه با مباني عقيدتي شيعه ولايت و حكومت غيرفقيه به هر شكل و صورت كه باشد غيرشرعي و قانون اساسي بدون آن بي‌محتوا و بي‌اعتبار خواهد شد و اعتقاد به اعتبار چنان قانون و چنان حكومت يك انحراف مهم عقيدتي شمرده مي‌شود.


   بديهي است اگرچه اين نظام متكي بر ولايت فقيه دموكراسي به معني غربي نيست و حكومت خدا بر مردم مي‌باشد و با آن دموكراسي از توحيد تا شرك فاصله دارد اما محتوايش مردمي و ملي نيز هست و اگر اين كلمه نارسا نباشد يك نوع دموكراسي رهبري شده و متعهد و مشروط است. ضمناً از اين جهت هم ريشه مردمي دارد كه تشخيص و انتخاب مرجع با خود افراد است و هركس بايد طبق بررسي و تحقيق صحيح و دور از هر گونه غرض مرجع وقت و فقيه عصر را شناسايي كند. لذا برنامه چنان جلو مي‌آيد كه گزينش و تشخيص مردم هم در آن وارد مي‌شود و صحيح‌ترين و بهترين گزينش‌ها انجام مي‌گيرد.   5ـ قانون اساسي بايد چنان تدوين گردد كه آزادي و حق و عدالت را در همه رشته‌ها و در بين همه اقشار يكسان و يکنواخت با جلوه درخشان اسلامي به مردم پيشنهاد نمايد و به حكومت حق و عدل و احترام به آزادي‌هاي مشروع و حقوق بشر اهميت شايان بدهد و جنبه‌هاي انساني و حقوق انسان و مبارزه با استضعاف را با ديد جهان بين اسلام ببيند‌ و براي تمام افراد بشر خير و رستگاري و رفاه بخواهد و بدون اين كه كم‌ترين چشم طمعي به منقطه‌اي و مردمي داشته باشد جامعه توحيدي و جهاني را پي‌ريزي نمايد.»


  

  در ادامه طرح پیشنهادی در 13 فصل و در قالب 191 اصل تنظیم و به مجلس خبرگان قانون اساسی پیشنهاد شد. عناوین فصول طرح به شرح زیر است:


  فصل اول: كليات و اصول عام

 فصل دوم: دين رسمي كشور

 فصل سوم: حق حاكميت ملي و قواي كشور

 فصل چهارم: زبان و پرچم و خط رسمي كشور

 فصل پنجم: حقوق ملت

 فصل ششم: قوه عالي فقاهت و مرجعيت

 فصل هفتم: قوه نظارت ملي و طرح برنامه‌ريزي (مجلس شوراي ملي)

 فصل هشتم: قوه حسبه و امر به معروف و نهي از منكر

 فصل نهم: قوه مجريه

 فصل دهم: قوه قضاييه

 فصل يازدهم: ديوان عدالت اداري

 فصل دوازدهم: شوراي نگهبان قانون اساسي

 فصل سيزدهم: تجدید نظر در قانون اساسی   آشنایی با  اسنادی از این دست افزون بر اطلاع از نظرات مختلف صاحب نظران و رجال مذهبی و سیاسی  در دوران تثبیت جمهوری اسلامی و زحماتی که در این راستا متحمل شده اند، ما را با آن چه از نظام نوپای جمهوری اسلامی در نظر بزرگان بوده و به مردم وعده داده شده، آشناتر می سازد  و به یادمان می آورد که اهداف و آرمان های نهضت و نظام جایگزین شاهنشاهی چه بوده ،  تا در پیمودن ادامه راه از انحراف مصون بمانیم.


 منبع این مقاله : سید جواد ورعی
http://www.varaei.com

آدرس این مطلب :
http://www.varaei.com/modules.php?name=News&file=article&sid=107

PHP-Nuke INP © IranNuke.com