چرا هنوز جای خالی استاد مطهری احساس می شود؟
تاریخ : دوشنبه، 11 اردیبهشت، 1391
موضوع : همه


                                            

                                           

                                             مصاحبه صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی

                                               به مناسبت سالگرد شهادت آیت الله مطهری

                                                                                                 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

 

  

   پرسش :

  سی و دو سال از شهادت استاد شهید مطهری می گذرد. با این که شخصیت های فرزانه ای در حوزه وجود داشته و هر یک منشأ برکات زیادی می باشند، اما خلأ وجودی شهید مطهری هم چنان احساس می شود، به نظر شما استاد مطهری چه ویژگی هایی داشته است که بعد از سه دهه هم چنان نیازمند او هستیم؟

   پاسخ :

   بسم الله الرحمن الرحيم استاد شهيد آيت الله مطهري (رض) داراي ويژگي هايي بود كه به صورت يك جا در كمتر كسي جمع مي شود، به همين دليل است كه هنوز بعد از گذشت سه دهه از شهادت ايشان، خلأ وجودي شان احساس مي شود. افراد و شخصيت هايي كه يك يا دو خصلت از اين ويژگي ها را داشته باشد، كم و بيش يافت مي شوند، اما امتياز استاد اين بود كه جامع اين ويژگي ها بود. بعضي از اين ويژگي ها به اختصار عبارتند از :

   1. اخلاص

  به نظر من «اخلاص» از مهم ترين ويژگي هاي آن بزرگوار بود. فعاليت هاي علمي، اجتماعي و سياسي اش براي رضاي خدا بود. بسياري از افرادي كه با ايشان حشر و نشر داشتند، ايشان را شخصيتي مخلص مي دانند. اتفاقا يكي از علل موفقيت استاد و توجه جامعه به آثار علمي ايشان، و محبوبيت شان در جامعه و قلوب مردم معلول همين خصلت است. تقيدشان به عبادات، به ويژه عباداتي كه معمولا اخلاص در آن ها بيشتر است مثل شب زنده داري، اين ويژگي را در ايشان تقويت كرده بود. 

   2. قدرت تفقّه و تفكّر

  «قدرت و قوت تفقه و تفكر» ويژگي ديگر ايشان بود كه در كمتر كسي مي توان سراغ گرفت. در رشته هاي مختلف علوم اسلامي كه وارد شده اند، نكات بديع و تازه فراواني مطرح كرده اند كه از همين ويژگي نشأت مي گيرد. «تفقه در دين» به معناي درك و فهم عميق دين به معناي واقعي كلمه در آثار استاد به چشم مي خورد. از تفسير و تبيين معارف عميق عقلي، و معارف نقلي كه در آثار ايشان وجود دارد، مي توان اين ويژگي را مشاهده كرد. شناخت ايشان از معارف دين يك شناخت سطحي نبود، بلكه به خاطر تسلط بر معارف عقلي و نقلي به معرفتي عميق دست يافته بود كه او را از معاصرانش ممتاز مي كرد.

  3. قدرت تفسير و تبيين

  ويژگي ممتاز ديگر ايشان تسلط بر تفسير و تبيين معارف عميقي بود كه درك كرده بود. علما و دانشمنداني هستند كه معارف عميق را درك مي كنند اما قدرت انتقال آن را به ديگران ندارند. قدرت و قوت استاد در اين زمينه باعث شده كه مباحث عميق عقلي و معارف دشوار نقلي را تنزل داده، و به صورتي روان و قابل فهم براي ديگران قرار دهد. البته تسلط ايشان بر فن بيان و فن نويسندگي پشتوانه اي براي اين ويژگي محسوب مي شد.

  استاد مطهري با استفاده از اين فنون به تفسير و تبيين معارف ديني مي پرداخت. آثار ايشان هنوز بعد از ده ها سال كه از خلق آن مي گذرد، از تازگي و طراوت برخوردار است، و حتي براي علما و فضلا قابل استفاده است. مثلا آن چه ايشان در باره «آفت هاي حكومت ديني» و «علل گرايش به مادي گري» با استفاده از تجربه ارباب كليسا گفته و نوشته، امروزه براي ما و مسلمانان قابل استفاده، راهگشا و پندآموز است.

   4. حريّت و آزادگي

   آخرين ويژگي ممتاز شهيد مطهري كه در اين مجال كوتاه مطرح مي شود، «حريت و آزادگي» ايشان است. اين خصلت موجب مي شد آن چه را از معارف و حقائق دين تشخيص مي دهد، بدون ملاحظه و مصلحت انديشي ها كه معمولا براي حفظ موقعيت اجتماعي رعايت مي شود، بگويد و بنويسد، نقد و انتقاد كند، به دفاع از حريم دين و مكتب بپردازد، به مبارزه با بدعت ها و تحريف ها قيام كند. با انحرافات جريان روشنفكري در محيط هاي دانشگاهي مبارزه كند، و به نقد و انتقاد از سازمان روحانيت و حتي مرجعيت، و مبارزه با آفت هاي آن بپردازد.

  اين ويژگي به ضميمة «حق طلبي» و «پرهيز از تعصبات صنفي» در استاد موجب مي شد تا بتواند وارد عرصه هايي شود كه ديگران كمتر وارد آن مي شوند. آسيب شناسي در مياديني مانند: حوزه و روحانيت، حكومت ديني، مرجعيت و رهبري، جمهوري اسلامي، روشنفكري ديني از جمله دستاوردهاي اين ويژگي در استاد شهيد است.

 منبع این مقاله : سید جواد ورعی
http://www.varaei.com

آدرس این مطلب :
http://www.varaei.com/modules.php?name=News&file=article&sid=114

PHP-Nuke INP © IranNuke.com